Imam Al Bukhari

alhikmah.ac.id – Ia dilahirkan dalam keadaan buta dan ia sempat melang-lang buana dengan sebuah cita2 dan harapan bisa mengumpulkan hadis Rasulullah saw, dari kerja kerasnya setiap ia menemukan hadis setelh di analisa dengan teliti, ia selalu menghafal hadis yang ia ketemukan, sehingga ia hafal dengan […]

Imam Muslim

alhikmah.ac.id – Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya “Ulama’ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia […]

Imam As Syafi’i

alhikmah.ac.id – Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam. Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan […]