Makna Laa Ilaha Illa Allah

alhikmah.ac.di – Dalam ucapan syahadat yang kita ungkapkan terkandung beberapa pasal yang sering dibincangkan. Antaranya ialah kalimah (Laa) yang menafikan langsung ketuhanan dan ciri-ciri ketuhanan segala sesuatu yang wujud di atas alam ini dalam apa juga rupa melainkan ketuhanan Allah Swt dengan segala kesempurnaannya. Penafian […]

Hidup Di Bawah Perlindungan Tauhid

lhikmah.ac.id – Kehidupan di bawah bayangan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama dibawah bimbingan Rasulullah Saw. Untuk kita memastikan generasi ini mempunyai kekuatan bermodelkan pimpinan Rasulullah, maka perkara pertama mestilah dipastikan persoalan tauhid ini cukup jelas dan serasi dengan manhaj yang dipakai oleh […]

Bahaya Syirik

alhikmah.ac.id – Pengenalan kepada bentuk-bentuk thagut akan dapat menghindarkan diri dari bahayanya karena fenomena syirik berkait rapat antara satu sama lain. Jahil terhadap thagut-thagut ini membuka kemungkinan yang cukup besar kepada semua orang untuk menjadi syirik kepada Allah. Dalam keadaan tahupun ramai manusia boleh menjadi […]

Tauhid Ibadah

alhikmah.ac.id – Pengabdian diri manusia boleh berlaku kepada siapa saja berasaskan kefahaman dan keyakinan seseorang. Bagi muslim, pengabdian tidak sekali-kali boleh berlaku melainkan hanya kepada Allah penuh ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah ini dapat dicapai menerusi dua perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Pertama […]

Dalil Dalil Eksistensi Allah SWT.

Kewujudan Allah Swt adalah sesuatu yang cukup terang sehingga setengah pihak yang ekstrem berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jalas. Walau bagaimanapun dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek, antaranya dari aspek fitrah, aspek panca indera, dari […]

Sarana Mengenal Allah SWT

alhikmah.ac.id – Apabila kita ingin mencapai sesuatu sasaran, pastinya kita mesti tahu apakah dan bagaimanakah jalan yang akan menyampaikan kita kepada sasaran itu. Begitu juga dengan sasaran untuk mengenal Allah bukan sembarangan cara boleh digunakan karena jalan yang tidak betul akan membawa kepada pengenalan yang […]

Pentingnya Mengenal Allah SWT.

  alhikmah.ac.id – Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya kenapa pada saat ini kita masih perlu berbicara tentang Allah padahal kita sudah sering mendengar dan menyebut namaNya dan kita tahu bahwa Allah itu Tuhan kita. Tidakkah itu sudah cukup untuk kita? Saudaraku, jangan sekali […]