Makna Hamdalah

alhikmah.ac.id – الحمد لله ucapan yang sangat ringan bagi lidah, tetapi kedalaman maknanya melebihi kedalaman palung mariana (Mariana Trench) di samudera pasifik. [[1]] Surah pertama dari Al-Qur’an diawali dengan الحمد لله. Ini memberikan keurgensian tersendiri terhadap Al-Qur’an dan kalimat tersebut. Artinya pesan kehidupan, tuntunan ibadah […]

Rahasia Harta

alhikmah.ac.id – Harta bukan simbol keberhasilan, karenanya banyak orang kaya raya justru gagal dalam hidupnya. Ia semakin menderita ketika di tangannya banyak harta. Pikirannya semakin terbebani sehingga seluruh pikiran dan perasaan tertuju ke sana. Dan sehebat apapun manusia mempertahankan hartanya ia pasti akan meninggalkannya. Tidak […]

Berkarya Untuk Bangsa

alhikmah.ac.id – Assalamu’alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahi ladzi kholaqos samawati wal ardho waja’ala dhulumati wannuri watabaraka ladzi kholaqol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amala wahuwal ‘azizul ghofur waasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalau lahul mulku walahul hamdu wakulla syaiin ‘indahu biaajalin muqoddar waasyhadu anna […]

Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya

alhikmah.ac.id – Kaidahnya berbunyi: والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I’lamul Muwaqi’in, 1/344) Atau yang serupa dengan itu: أن الأصل في الأشياء المخلوقة […]