Subuh Bagi Para Pejuang

alhikmah.ac.id – Para pejuang adalah mereka yang dididik dan dibesarkan melalui berkah subuh. Mereka ditempa oleh subuh hingga mempunyai ruhiyah yang kuat. Subuh adalah keberkahan. Di mana malaikat turun menyapa penduduk bumi. Menjadi saksi bagi doa-doa para pejuang. Subuh bagi as-Syahid Hasan al-Banna, menjadi bagian […]

Sujud Sahwi

alhikmah.ac.id – Secara bahasa (etimologi), sahwi diambil dari kata sahaa – yashuu – sahwan – suhuwwan artinya lupa, lalai. Sahaa fil amri artinya lupa terhadap sesuatu. Secara istilah (terminologi), sujud sahwi adalah dua kali sujud yang dikerjakan karena lupa terhadap suatu hal penting dalam shalat. […]

Menundukkan Pandangan

alhikmah.ac.id – Ibnul Qayyim berkata bahwa pandangan mata kepada yang haram akan melahirkan lintasan pikiran, lintasan pikiran melahirkan ide, sedangkan ide memunculkan nafsu, lalu nafsu melahirkan kehendak, kemudian kehendak itu menguat hingga menjadi tekad yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina). Makna Menahan […]